Wizja

13 listopada 2003 r.

Cel

Objawienie miłości Jezusa Chrystusa poprzez życie już dzisiaj w Królestwie Bożym, które swoją mocą i łaską ma mieć wpływ na przemianę drugiego człowieka.

Nasza wizja

Ośrodki i zgromadzenia objawiające Bożą Miłość w praktyce.

 

Realizacja

Stołówki, świetlice środowiskowe, domy dla sierot, noclegownie dla ubogich, schroniska, domy dla matek z dziećmi, domy dziennego pobytu, hostele, ośrodki kryzysowe, ośrodki odwykowe, ośrodki pomocy, hospicja, domy dla osób starszych, gospodarstwa za miastem, domy chleba, banki żywności, punkty konsultacyjne, szpitale, przedszkola i szkoły chrześcijańskie, więzienia z chrześcijańskim programem powrotu do społeczeństwa, szkoły aktywizacji zawodowej, chrześcijańskie poradnie psychologiczne i kryzysowe, punkty konsultacyjno – terapeutyczne, centrum uwielbienia, szkolenia motywacyjne, coaching, centra integracji społecznej itd.

Dążenia:

wierność w małym, 
staranność w szczegółach,
świętość na co dzień,
cierpliwość w trudach,
szczera życzliwość,
zapał do nauki,
prostota serca.

 

Nasze motto

Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji.