Artykuły

Stołówka dla ubogich

To miejsce, gdzie ubodzy, bezdomni i potrzebujący otrzymują każdego dnia pomoc. Wierzymy, że aby móc pomóc człowiekowi należy najpierw zaspokoić jego podstawowe potrzeby (Jak 2:14-16). Wierzymy też, że podstawową potrzebą każdego człowieka jest miłość. Dlatego chcemy ją okazywać w praktyce, przez przygotowywanie posiłków, słowa zachęty i pocieszenia, głoszenie Ewangelii, pokazywanie drogi wyjścia, nie oczekując niczego w zamian.

Jest to serce naszej Misji, miejsce gdzie realizujemy Boże powołanie dla naszej wspólnoty, a jednocześnie miejsce, z którego nasza wspólnota wyrosła.

Od poniedziałku do piątku z wyjątkiem wtorku od godziny 11.30 do 13.00 wydajemy posiłki. Natomiast we wtorki o godzinie 18.00 mamy nabożeństwo wraz z posiłkiem dla osób potrzebujących.

 

Jesteś tutaj: Strona główna